Utviklingsretningen for naturgassrørledningsventiler

2022-01-29

1. Utviklingsretningen tilnaturgassrørledningsventiler

Med kontinuerlig innovasjon avnaturgassrørledningsventilerMens tradisjonelle rørledningsventiler fortsetter å fungere, blir mange ventiler med nye strukturer og nye funksjoner gradvis brukt på naturgassrørledninger.

I den fremtidige utviklingen av rørledningsventilerrørledning kuleventilvil fortsette å være hovedkraften til rørledningsventiler med sine egne fordeler; pluggventilen vil bli brukt som en supplerende avskjæringsventil i naturgassrørledningen og stasjonskontrollsystemet. Spesialventiler for spesielle krav; flate ventiler vil hovedsakelig bli brukt i rørledninger for transport av råolje og raffinert olje og naturgassrørledninger med trykk over CL900~2500Lb; og tvangstettingsventiler vil bli brukt som spesialventil. Mer og mer brukt i målesystemer, i måle- og kalibreringssystemer, flerrørs blandesystemer, tankisolering og ofte opererte systemer.2. Ventildesign og produksjonsegenskaper

De siste årene, med utviklingen av nye funksjonelle materialer og kontinuerlig forbedring av avansert maskinerings- og produksjonsteknologi,naturgassrørledningsventilerhar utviklet seg raskt. Når vi ser på ventildesignteknologien i verden, presenterer den hovedsakelig følgende egenskaper:

1) Ventildesignet er mer fokusert på løsninger for spesifikke bruksområder;

2) Mer introduksjon av datasimulering og simuleringsteknologi i ventildesign;
3) Designstandardene til ventiler blir strengere og mer spesifikke;
4) Forskjellige standarder som tilpasser seg sikkerhet og miljøvern er allment akseptert av vanlige brukere, og er gradvis i ferd med å bli en trend;
5) Anvendelsen av nye materialer blir mer og mer omfattende;
6) Designstandarder utvikler seg i retning av rask oppdatering og kontinuerlig foredling;
7) Ulike nye verifikasjonsteknologier blir nye midler og metoder for ventildesign
8) Integrering av flere disipliner er hovedretningen for den fremtidige utviklingen av ventildesign.


Ventilproduksjon over hele verden presenterer hovedsakelig følgende egenskaper:

1) Det globale ventilindustriens kjedemønster har blitt dannet. Kina har blitt et uunnværlig medlem av det globale ventilproduksjonsfeltet.

2) Et stort antall moderne utstyr brukes, og nivået på ventilproduksjonsteknologi er forbedret;

3) Materialoverflatebehandlingsteknologi er mye brukt;

4) Ulike sveiseteknologier spiller en stadig viktigere rolle i produksjonen av ventiler;

5) Markedet for individualiserte spesialbehov dannes gradvis, og smidig produksjon og ventilproduksjon for spesielle bruksforhold vil bli en utviklingsretning i fremtiden.