Hvordan forlenge levetiden til ventilpakking

2021-10-23

I ventildesign eller brukserfaring er pakningen av løfteventilen for det meste asbestpakking eller grafittpakning eller PTFE V-type pakning, men disse typer pakninger vil slites ut og gapet vil gradvis øke ettersom antall ventiler som åpner og lukker øker. Ventilen vil lekke fra pakningen. Etter lekkasje må pakningspakningen etterstrammes. Denne ordningen er egnet for anledninger der ventilen ikke åpnes og lukkes ofte.

Når ventilen åpnes og lukkes ofte, kan en skive legges under pakningen, og en fjær kan legges under skiven. Når pakningen er utslitt, på grunn av virkningen av fjæren, vil den trykke på pakningen igjen for å forsegle den. For tiden kan denne metoden bare nå 500 000 til 1 million ganger med åpning og lukking uten lekkasje. Brukeren må etterstramme pakningspakningen under den årlige overhalingen, noe som bare kan redusere det vanlige vedlikeholdet.

En annen måte er å bruke hydraulisk og pneumatisk tetningsteknologi for å endre den originale ventildesigntenkningen, bruke en sylindertetningsslipring ved pakningen og legge til en O-ringtetning. Denne metoden kan oppnå 2 millioner ganger åpning og lukking uten lekkasje, men O-ringpakningen må eldes, brukstiden er bare 5 år, og kostnadene er relativt høye.