Driftsstandard for elektrisk portventil

2021-08-08

1.Før start av portventilen, kontroller om boltene til hver del er stramme.
2.Alle påfyllingskopper og oljehull må fylles med smøreolje, og alle stoppventiler til vanninntak og utløp og eksosrør må åpnes.
3.Når sluseventilen initieres, må dampreguleringsventilen åpnes gradvis slik at ventilen initieres gradvis.
4. Etter at portventilen er initiert, hvis den viser seg å være feil, må kjøretøyet sjekkes umiddelbart for årsaken, og operasjonen kan startes etter korrigering.
5. Etter at portventilen slutter å virke, må den øvre oljekoppen på sylinderen lukkes.
6. Ventilen må holdes ren til enhver tid, og ingen gjenstander skal plasseres på ventilhuset.

7.Når ventilen er i bruk, fyll oljehullet med smøreolje hver halvtime, og det skal være smøreolje i oljekoppen til dampkammeret.