Utvalgsstandard for sommerfuglventil

2021-05-28

1. Sommerfuglventileer egnet for ventil med større diameter (for eksempel DN600 eller høyere);
2. Sommerfuglventile is suitable for the field with short structure length;
3. Sommerfuglventileer ikke egnet for rørsystem med høyt temperatur og høyt trykk. Det brukes vanligvis til medium som råolje, olje og vann med temperaturen ‰ ¤ 80 â „ƒ og trykk â ‰ ¤ 1.0MPa;
4. Fordi trykkfallet på butterflyventilen er større enn portventilen og kuleventilen, er butterflyventilen egnet for rørledningsanlegg med krav til slapp trykktap;
5. Butterflyventilen er egnet for rørledningen som trenger strømningsregulering;
6. Sommerfuglventileer egnet for rask åpning og lukking;
7. I strupekontroll og slammedium anbefales sommerfuglventil for kort strukturlengde, rask åpnings- og lukkningshastighet og lavtrykksavskjæring

8. Sommerfuglventilekan velges i dobbeltposisjonsregulering, halskanal, lite støy, forgassingsfenomen, en liten mengde lekkasje til atmosfæren og etsende medium.

Når du brukersommerfuglventil under special conditions, such as throttling regulation, strict sealing requirement, severe wear, low temperature (cryogenic), etc., special sommerfuglventil with three eccentricity or double eccentricity of specially designed metal sealing regulating device shall be used.